Jedná se o technologii pro bezdrátový přenos dat.

 

Přednosti technologie  Bluetooth:

aNízká spotřeba energie.
aNízká cena.
aSpolupráce s malými koncovými zařízeními.
aCo největší odolnost proti rušení.
aCo nejjednodušší konfigurace

 

Dosah zařízení je závislý na jeho třídě:

aTřída 1. 10,0 mW (dosah až 100 metrů)
aTřída 2.   2,5 mW (dosah až   50 metrů)
aTřída 3.   1,0 mW (dosah až   10 metrů)

 

Porovnání výhod a nevýhod jednotlivých způsobů komunikace s mobilním telefonem

Datové kabely RS232 sériové (COM):
+ nízká pořizovací cena
+ stabilita připojení
- relativně nízká rychlost
- často problematická instalace
- absence sériových (COM) portů u nových typů notebooků
- znemožnění nabíjení během datových přenosů
   (u některých typů mobilních telefonů je datový a nabíjecí konektor společný)
- nejsou univerzální, při výměně MT je nutné znovu investovat i do příslušenství pro přenos dat
- nelze použít pro propojení jiných dvou zařízení než MT a PC

Datové kabely USB:
+
vyšší rychlost přenosu
+ stabilita připojení
- vzhledem ke stejné užitné hodnotě téměř dvojnásobná  pořizovací cena než u sériových datových kabelů
- často problematická instalace
- znemožnění nabíjení během datových přenosů
(u některých typů mobilních telefonů je datový a nabíjecí konektor společný)
- nejsou univerzální, při výměně MT je nutné znovu investovat i do příslušenství pro přes dat
- nelze použít pro propojení jiných dvou zařízení než MT a PC

Nabíjecí datové kabely USB - výčet je stejný jako u předchozích kabelů s následujícím rozdílem:
+
nehrozí možnost přerušení spojení na dobu potřebnou pro nabití MT
- nižší životnost baterie z důvodu přebíjení (pokud datový kabel neumožňuje zapínání a vypínání nabíjecí funkce. pak i tato nevýhoda odpadá)

Infraporty (IrDA)
+
univerzální (pro všechny telefony s IrDA), při výměně MT je třeba dbát pouze na přítomnost tohoto portu, který je poměrně rozšířen)
+ často jsou součástí notebooků, možno doplnit i do stolních počítačů, tzn. žádné přidané pořizovací náklady
+ v případě potřeby možnost nabíjení během datových přenosů u všech typů MT
+ možnost propojení jakýchkoliv dvou zařízení s IrDA
- obtížná práce na cestách, telefon musí být stabilně umístěn proti IrDA druhého zařízení
+/- rychlost je závislá na rychlosti infraportu telefonu (v případě použití našeho infraportu, který podporuje i nejrychlejší přenos FIR - Fast Infra Red, tzn. "nebrzdí" přenos dat)
+/- externí USB IrDA, vyšší cena je vyvážena užitnou hodnotou (+ rozšířenost a oblíbenost USB portů zaručuje kompatibilitu s většinou počítačů)

Bluetooth
+
stabilita připojení
+ vysoká rychlost
+ komfort bezdrátové technologie bez nutnosti viditelnosti zařízení
+ v případě potřeby možnost nabíjení během datových přenosů u všech typů MT
+ možnost propojení jakýchkoliv dvou zařízení s Bluetooth
+ snadná instalace
+ jsou součástí vyšších řad počítačů, zeména notebooků, tzn. žádné další pořizovací náklady
+/- univerzální (pro všechny telefony s Bluetooth), při výměně MT je třeba dbát na přítomnost tohoto portu (nízký počet typů s Bluetooth, jejich počet rychle roste)
+/- externí Bluetooth, vyšší cena je vyvážena užitnou hodnotou (+ rozšířenost a oblíbenost USB portů zaručuje kompatibilitu s většinou počítačů)